86. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Misafirlerine ikram et!
Hadis-i şerif te :
“ALLAH’a, Âhirel gününe imanı olan misafirlerine ikram etsin” buyrulmuştur.
Misafirin hakkı üç gündür.
Fazla kalırsa sadaka olur.
Gelip geçici ise, bir günlük hakkı vardır.
Misafire ikram, imânın şu’belerindendir.
Hayır söylemek. kötü sözlerden dili tutmak ta imanın şu’belerindendir.
Bir amel işlerken onu güzel yapmaya çalış!
Çünkü, amelini güzel yapan emeline muvaffak olur.
Güzel amel şer’i şerife uygun olan ameldir.
ALLAH’ı görür gibi ibadet etmekliğindir.
 
 
 
Şu’be : Bölük, bölüm. * Dal, budak. * İkinci derecedeki kollar. Kol.
 
Muvaffak : Başarmış. Gâyesine erişmiş. Ulaşmış. Başarılı.