85. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Devlet adamlarına dil uzatma!
Kalblerde tasarruf ALLAH’ındır.
Onların kalbi de yed’i kudret-i İlâhi’yededir.
Sen meşru olan emirlerine hemen itaat et!
Peygamberimiz:
“Ulü’l- emre itaat edin, isterse yüzü yırtık Habeşi bir köle olsa da!” buyurdular.
Hıristiyan bilginlerinden bir zât, islâm ülkelerinden birine geldi. Dolaşırken,herkes koşmaya başladı:
“İşte Sultanımız geliyor!” diye seviniyorlardı.
O Hıristiyan zât da bekledi.
Baktı ki siyah, vaktiyle köle olduğu nişanlarından belli, yüzü yırtık, çirkin bir yüz.
Yüzüne bakınca:
“ALLAH’ın varlığına, birliğine, şeriki ve naziri bulunmadığına, istediğini istediği gibi yapar olduğuna, mülkünde istediği gibi tasarruf ancak Zât-ı Ahadiyetine has olduğuna, Hazreti Muhammed (S.A.V.) in de Hak Peygamber olduğuna şehâdet ederim!” dedi. Dediler ki:
“Bu imanın sebebi nedir?” 
 Dedi ki: “Şu siyah kölenin saltanatındadır.
Çünkü, zâhiren bu adamın arkasına iki kişi bile düşmez.
Halbuki bütün Ulemâ, Eşraf ve iyyanı hep onun önünde elpençe duruyorlar.
İnandım ki ALLAH birdir.
Kullarında istediği gibi tasarruf ediyor.
Ve Habibi de Hazreti Muhammed (S.A.V. ) ’i de tasdik ediyor!”

Yemek ve su kaplarınızın ağızlarını kapatın!
Çünkü: “Senede bir gece gökten veba yağar. Açık kaplara veba girer.” diye Hadis-i şerif vardır.
 
 
 
Meşru : Doğru. Hak. Şeriatın kabul ettiği. Haram ve yanlış olmayan.
 
Ulü’l- emr : Müslümanları şeriat nâmına idare eden (Halife, kadı, İslâm reisi, pâdişah, sultan, reis-i cumhur, reis, müdür gibi) zâtlar.
 
Veba  : Salgın bir hastalık. Taun.