84. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Dehre sövme!
Dehr ALLAH’ındır.
Eğer dehr ile zamanı murad ediyorsan, zamanın elinde bir şey yoktur.
İşler hep ALLAH’ın yed’-i kudretindedir.
Malım, malım diye kasılma, senin malın yiyip bitirdiğin, giyip eskittiğin, sadaka ile elden çıkardığındır.
Bunlardan başkası aleyhindedir.
Nereden topladın, nereye sarfettin, niçin depo ettin diye soracaklar.
Dinini öğren!
Din adamı âdil olur.

Kabir azabından, Deccalın şerrinden, Cehennem azabından, hayatında ve ölümünde sana arız olacak fitnelerin şerrinden ALLAH’a sığın!
Peygamberimiz, namazlarının sonunda yâni, kaide-i âhiresinde bu duayı okurlardı.
Kalbini ve kalbine gelenleri daima murakabe et!
Şeriat terazisine ver!
Onunla ayarla!
Şeytan, kürsüsünü kurar da avanesine oradan emirler verir. ALLAH’ın Arşı da su üzerindedir.
Şeytan bu hareketiyle halkı iğfal etmek ister.
Şeriatı bilmeyenlerle şeytan alay eder.
Ve onları çabuk aldatır.
Peygamberimiz Medine’ye teşriflerinde İbni Seyyad denilen bir yahudi kâhini vardı.
Resûl-ü Ekrem ona :
“Ne görüyorsun?” diye sordu.
“Deniz üzerinde kürsü görüyorum” dedi.
Resûl-ü Ekrem: “O şeytanın kürsüsüdür” buyurdular.
Kur’ân-ı Keriın’de ALLAH’ın Arşı su üzerindedir.
Sizi imtihan için yâni hanginiz daha iyi işlerde bulunacak.
İşte o iptilâ şeytanın fitnesidir.
Kendisini İlâh gibi tahayyül ettirir de oradan emirler verir.
O, mü’minlerin en büyük düşmanıdır.
Şeytanın şerrinden ALLAH’a sığın!
Bakıcı, büyücü, aldatıcı, kendine şeyh süsü verenlere inanma! Dinin gider.
Elde mizan şeriattır.
Ona uymayan şeyler şeytan yoludur.
 
 
 
Dehr : Zaman, çok uzun zaman, ebedi. * Bin yıllık zaman. * Dünya.
 
Yed’i kudret : Kudret eli.
 
Deccal : Hakkı bâtıl, bâtılı hak olarak gösteren. (Deccal’ın Cennet dediği Cehennem gibi, Cehennem dediği de Cennet gibi olacağı rivâyet edilir. Sahih hadislerin ihbarı ve din büyüklerinin izah ve kabulleri ile, âhirzamanda gelecek ve Risâlet-i Ahmediyeyi inkâr edip İslâmiyeti tahribe çalışacak ve dünyayı fesâda verecek çok şerli ve küfr-ü mutlak yolunda olan dehşetli bir şahıstır. Bir hadis rivâyetinde üç deccal, diğerinde yirmiyedi deccal geleceği Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm tarafından bildirilmiştir. Âlem-i İslâmda muhtelif zamanlarda çıkmış olan dehşetli din düşmanlarının ve anarşiye hizmet edenlerin umumu da rivâvetleri tasdik etmektedir.
 
Kaide-i âhire : Son oturuş.
 
İğfal : (C.: İgfalât) Dikkatsizlikle terkettirmek. * Gaflette bırakmak. * Kandırmak. Aldatmak.
 
Tahayyül : (C.: Tahayyülât) Hayale getirmek. Hayalde canlandırmak. Fikir kurmak. (Bak: Dimağ)
 
Mizan : Terazi, ölçü, tartı. * Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas. * Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir. * Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.
 
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
“Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu ‘amelen ve huvel’aziyzulğafuru. : O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk 67/2)