83. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
HAKK’ı daima önde tut!
Ve ALLAH’ın kullarına, ALLAH’ın muamele ettiği gibi muamele et!
 
İbrahim Peygambere bir müşrik misafir olmak istedi.
İbrahim Aleyhisselâm  : 
“Müslüman olursan misafir ederim” dedi!
O da kabul etmedi.
Döndü gitti.
Cenab-ı HAKK İbrahim’e :
“Bir lokma ekmek için herifin dinini, babasından kalan alıştığı dinini terk etmesini teklif ettin.
O, yetmiş senedir gâvurluk yapar, ben onu besliyorum ve rızkını kesmedim.” Buyuranca,
İbrahim Aleyhisselâm yola çıktı ona yetişti:
“Gel! Seni misafir edeceğim.
Çünkü Rabbim senin için bana itab etti” deyince o, hem misafir oldu ve hem de nıüslüman oldu.

İnsanlardan gelen ezâya sabret, tahammül et!
Kimseyi hakir görme!
Öfkelenince nefsine sahip ol!
Aman, ALLAH’dan başkasına kulluk etme!
Evinde bulunan hayvanlara, kedi , köpek … ne varsa onların yiyecek ve içeceklerini ihmal etme!
Onlar emanettir.
Haftanın pazarertesi ve perşembe günleri amellerin ALLAH’a arzolunduğu günlerdir.
O günlerde oruç tutarsan iyidir.
Oruç tutamazsan iyi şeyler yap!
Kimseye karşı kalbinde buğz ve adavet bulunmasın.
ALLAH, şirk gibi kalbinde buğz ve adavet bulunanları da affetmez. Bir gün gelip seni bırakacak arkadaşla da dostluk kurma!
Daima seninle beraber bulunacak dostlar kazan!
Karı, kız, oğlan, ahbab, yaran, mal, mülk hep muvakkat dosttur. Seninle kabre girmezler.
En samimi dostun, iyi amellerindir.
Kabirde, mahşerde, her yerde senden ayrılmazlar.
Dostunu bil.
Yarın mahşer yerinde en bedbaht insan, başkalarına vazu nasihat etmişte kendisini unutmuş, söyledikleri hayırlı şeyleri kendisi yapmamış, başkalarını fenalıklardan nehyetıniş de kendisi o fenalıkları işlemiş olan kimselerdir.
Helâl kazan, hırsı bırak, uykudan uyanınca gözünden uykuyu sil! Hemen ALLAH’ı zikret!
Şeytanın düğümünü çözmüş olursun.
Şeytan uyu diye efsun okur.
Abdest alınca ikinci düğüm çözülür.
Namaz kılınca hepsi çözülür…
 
 
 
Muamele : (C.: Muâmelât) Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış veriş. * Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş.
 
Hakir : Küçük. Ehemmiyetsiz. Kıymetsiz. İtibarsız. Kudretsiz.
 
Bedbaht : f. Bahtsız, talihsiz, bahtı kara.
 
Efsun : f. Sihir, büyü, üfürük. Sihirbazların tuzağı. Hile ile yapılan kötü işler. (Efsun İslâmiyetçe men’edilmiş ve büyük günâhlardan sayılmıştır.)