81. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Kur’a’nı düşünerek oku!
O, zikirlerin en yükseğidir.
Bir sûreye başlayınca, bitirinceye kadar konuşma!
Bir hastanın yanına girince “ Y A S İ Y N “ oku!

Müellif Muhiddini Arabî derki:
“Bir gün çok hastalandım.
Baygın bir hâlde idim.
Korkunç kimseler gördüm.
Bana ezâ etmek istiyorlardı.
Derken güzel simâli ve güzel kokulu bir zât geldi onları hep kovaladı.
Sevindim.
Ve: “Efendim siz kimsiniz?” diye sordum.
“Ben “ Y A S İ Y N”  sûresiyim!” dedi.
Gözümü açtım baktım ki babam baş ucumda ağlıyor ve “ Y A S İ Y N “ şerifi okuyordu.
Bitirdi. Gördüklerimi babama söyledim.
“Hastalarınıza “ Y A S İ Y N “ okuyun diye emir var.
Ağır bir hastanın yanında bulunursan ona: “LÂ İLÂHE İLLALLAH” ı telkin e!.
Demezse su’-i zann etme!
Çünkü o hâlde belki başka şeyle meşguldür de senin telkinini duymamıştır.
Cenazelerinizi takip ederken eğer yürüyorsan tabutun etrafında yürü!
Binekti isen, arkadan takip et!
Defnolunduktan sonra hemen bırakıp gitme!
Biraz kabrin yanında bekle!
Cenaze, kabrinin başında oturanlarla ünsiyet eder.

Su içtiğin kabın ağzını kapat!
Gece lambaları söndür! Kapuyu kilitle!
Şeytan kilitli kapıları açamaz.
Eğer kapıyı kapatırken besmele çeker, Âyet-ül Kürsî okursan, sabaha kadar zarardan emin olursun
Dünyada bir yolcu gibi yaşa!
Elindekilerin hesabını vereceğini unutma!
Sana hainlik yapana sen yapma!
Sana tecavüz edene sen tecavüz etme!
 
 
 
Simâ : Yüz. Çehre.
 
Ünsiyet : Alışkanlık, dostluk. Birlikte düşüp kalkmak. Ahbablık.
 
Telkin : (C.: Telkinât) Zihinde yer ettirmek. Fikir aşılamak. Zihinde yer etmiş düşünce. * Yeni müslüman olana İslâm esaslarını anlatmak. * Ölü gömüldükten sonra imam tarafından söylenen söz.
 
Defn : Gömmek, gömülmek. Cenazenin mezara gömülmesi.