8. VASİYET

 
 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Sakın “L  İLÂHE İLLALLAH” ın ehline düşman olma, onun ALLAH dostları ile dostluğu vardır.
Kelime-i tevhidin ehli olanların bilfarz yer dolusu günahları olsa yalnız şirk bulunmasa, ALLAH onları kadar mağfiretle karşılar. ALLAH’a düşman olan müşriktir.
Ondan uzaklaşmalı. . .
Bilmeyerek veya te’vile müsait ağzından bozuk şeyler çıkmış ise, bununla ALLAH’ın kullarına düşman olunmaz…
ALLAH’a düşman olduğu belli olmayan kimselere düşmanlık etme…
ALLAH’a düşman müşriktir dedik.
Fiilini söylemeyen de âsi, günahkâr mü’min veya daha akıbeti belli olmayandır.
ALLAH, kendi dostuna düşmanlık edene ilân-ı harbeder!
ALLAH’ın kullarına daima şefkat ve merhametle muamele et!
ALLAH, gâvuruna da dinsizine de rızık veriyor.
Hattâ şefkat ve merhametini bütün hayvanat ve mahlukata teşmil et!
Onları yaradanın hatırı büyüktür de!..
 
 
 
Bilfarz : Olduğunu kabul ederek. Farzolarak.
 
Te’vil : aslına uygun olarak mananın anlaşılır yapılması.
 
Müsait : Muvafık, uygun. Yardım eden. İzin veren.
 
Teşmil : Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür’atle yürümek.