79. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Bir şeyi iyice bilmeden, görmeden işleme!
ALLAH yanında hükmünü bilmediğin bir şeyi körü körüne yapma! Dünyada ödenmesi lâzım olan hakları öde ki ALLAH seni sevsin.
Namazda güzünü secde mahalline dik!
Safların düzgün ve sık olmasına çalış!
Namazda başka yere bakmadıkça ALLAH sana nazar eder.
Şerefli olmayan kazançlardan sakın!
Meselâ kelb parası, hacamat ücreti, yüz suyu dökerek, namustan fedâkârlık ederek kazanılan paralara tenezzül etme! .
Bakıcı, büyücülere gitme ve böyle şeylere teşebbüs edipte para kazanmaya tenezzül etme!
Kazanmaya kudretin varken sadaka alma!
ALLAH’ın verdiğine şükret!
Az, çok deme!
Mü’minlerin iyi huyları olduğu gibi kötü huyları da olur, sen daima iyi huyları gör!
ALLAH ve Resûlünü sevenlere ve onlara yardım edenlere buğzetme!
Bazı kimseler, o falanı sevmiyordu diye ona buğzeder; bu doğru değildir.
Buğzettiğin ALLAH ve Resûlünü seviyorsa, onların hatırı için sen de onu sevmeğe mecbursun.
Amma, o senin hocanı, şeyhini sevmiyorsa, varsın sevmesin.
Onun, senin şeyhini sevmemesi ona buğzetmeni icap ettirmez.
 
 
Hacamat : (Hacamat) Tıb: Vücudun bir tarafından kan aldırmak.
 
Kelb : (C.: Ekâlib-Eklüb-Kilâb) Köpek, it. * Meşhur bir yıldız. * İki adım arasına koyarak dikilen kayış. * Yolcuların, yük üstünde azıklarını astıkları demir çengel. * Şiddet. * Hırs.