78. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Sohbetinde bulunduğun veya senin sohbetine gelenlerin rütbe ve menzillerine yöre muamelede bulun!
ALLAH’a verdiğin ahd rububiyetini ikrar edip her zaman ve her yerde ahdine vefa göster!
ALLAH’ın âyetlerine bak, verdiği zâhiri ve batını azalarım yerinde kullan onları şerde kullanma!
Peygamberlerine uy, Kur’ân okuyanı dinle, tazim ile dinle!
Kur’ânın içindekileri düşün!
Hadis-i şerif lerin sahih olanlarını Öğren!
Ashab-ı Kiram  arasında zuhura gelen hadiselere dalma!
Hepsini sev, her hak sahibine hakkını ver!

Gözünü harama bakılma, diğer azalarını da kötü şeylerden koru! Âlimlere tazim et, şerlilere güler yüz göster ki onlar da düzelsinler. Hayvanlara şefkatle muamele eyle!
Ağaçları koru ve ıslah et!
Sofilerin şer’i şerife muvafık olanlarına hürmet göster!
Evlâdlara ihsan eyle!
Kadınlara iyi muamelede bulun!
Namazı huzur ile kıl! Zekâtım vakit geçirmeden ver!
Büyüklerin şer’a muvafık emirlerini dinle ve itaat et!
Hülâsa bütün mevcudata nasihatle muamele eyle! . .
 
 
 
Sahih : Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele. * Hâlis, kusursuz, şüphesiz. * Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.