77. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Üç kişi bir yerde iken, ikisinin gizli konuşması veya üçüncünün bilmediği bir lisan ile konuşmaları caiz değildir.
Müslümanlar arasında dostluk, muhabbet, ülfet gerek.
Her hangi bir müslümanı korkutmak veya onu şüpheye düşürmek islâm kardeşliğine aykırıdır.
Horoz sesi işitince hemen ALLAH’ın fadlını iste!
Merkep anırdığı zaman da şeytanın şerrinden ALLAH’a sığın!
Eşek şeytanı görünce anırır, horoz da meleği görünce öter.
Gökte bir melek var ki horoz şeklindedir.
Öttüğü zaman yerdeki horozlar onun sesini işitir ve öterler.

Her hâlinde iyi niyetli olmaya gayret et!
Salih amellere devan et! Hele gafiller, fasık ve facirler içinde bulunursan, onlara gelecek azabdan kurtulabilmek için, o fitnelere dalıil olmadığını kalb ve azalarında isbat etmen lâzımdır.
Bir kimse aksım da  “ELHAMDÜLİLLÂH” demezse, ona hatırlat! Yine demezse “YERHAMEKALLAH” diye ona dua etme!
Bir adamı yüzüne karşı methedipte onu mahcub etme!
Birisi seni yüzüne karşı methederse, yerden bir avuç toprak al da önüne döküver.
Ben de diğer insanlar gibi topraktan yaratıldım ne kadrim var de!
Şafak batarken çocukları evden dışarı çıkarmayınız.
Çünkü o zaman şeytanların kaynaştığı zamandır.
Yemek yerken, başka birisi sana bakmasın ona da yedir.
Hatip hutbe okurken konuşanlar olursa, onlara sus deme!
Senin de Cuman bâtıl olur.

İftarını hurma ile yap!
Hurma yoksa üç yudum su iç! iftarda acele et!
Kalbini murakabe et! Bir mü’min hakkında kalbine kötü bir şey gelmişse, hemen onu izale et ve hüsnü zan eyle!
 
 
 
Ülfet : Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma
 
Fısk : (Fâsık)  Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak. * Fık: ALLAH’ın emirlerini terk ve O’na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde “fâsık” denir.
 
Merkep : Eşek. Hımar.
 
Elhamdülillâh : Hamd ALLAH’a mahsustur.
 
Yerhamekallah : ALLAH sana rahmet etsin!