71. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Mütevazı ol, kasılma!
ALLAH yanında mevki, takva iledir.
Yarın mahşerde bütün nesebler iptal edilecek yalnız ALLAH ile olan neseb kalacak, o da takva’dır.
Kim olursa olsun isyan ile emrederse itaat edilmez.
Sana söz söyleyene kulak ver, isterse çirkin olsun.
Çünkü o kendine kıymet vermiştir.
Bu sûretle onun da gönlünü almış olursun.
Hediyeyi red etme, tahkir de etme!
Her şeyi güzel yapmaya çalış!
Dedikoduyu bırak! Lüzumsuz şeyleri de çok sorma! Bil ki her hareket ve sükûn ve her giriş ve çıkışta şeriatın hükmü vardır. Bunları öğren!
Mallarını israfına harcama!
Güçlük, matlık, nefret gösterme!
Daima kolaylık, sevgi göster!
Bilmeyenlere öğret!
Gizli ve aşikâr yüz kızartıcı şeyleri bırak!
ALLAH’tan utan, kötü yolda başına bir musibet gelmeden yaşıyorsan, mağrur olma çok şiddetli bir azaba gidiyorsun gözünü aç!
ALLAH’ın mekrinden hazer et!
Rahmetinden ümidini kesme!
Hâvf ile rica beynini daima muhafaza eyle!
Aklı gideren şeylere, müskirata hiç yanaşma!
Tabiî konuş, kendimi beğendireceğim diye sözde san’at gösterme!
 
 
Takva : Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.
 
İsraf : Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak. * En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.
 
Mekr : (Mekr) Hile. Aldatma. Oyun. Düzen. (Birisinin kötü veya iyi hâllerini öğrenmek veya kötülüğe sevketmek Yâ da gayesinden alıkoymak için yapılır.)
 
Hazer  : Çekinme. Zarar verebilecek şeyden kaçınma. Korunma.
 
Hâvf ile rica beynini : Korku rica arasını.
 
Müskirat : (Müskir. C.) İçilmesi ve kullanılması ALLAH (C.C.) tarafından men’edilmiş sarhoşluk veren şeyler.