70. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Vasi, elçi, şâhid olmamaya gayret et!
Gusül ettiğin yere abdest bozma!
Nezretme!
Yapmışsan nezrini yerine getir!
Nezri bâhiller yapar!
Harb isteme amma, düşmanla karşı karşıya gelince artık sebat et! Sakın firar etme!
Rüzgâra sövme, Rüzgar nefes-i Rahman’dır.
ALLAH’dan hayırlı rüzgarlar iste!
Şerlilerinden ALLAH’a sığın!
Yeni bir elbise giyince besmele çek!
Ve : “Yâ Rabb! Bu elbise içinde beni hayırlı işlere muvaffak buyur!” diye dua et!
İpekli elbise giyme!
Uyuyanlara karşı namaza durma!
Kalbinde kötü bir hatıra varken namaza durma!
ALLAH’tan başkası adına yemin etme!
Ateşle kimseye azap etme!
Abdestin daralınca, o hâlde namaz kılma!
 
 
 
Vasi : (Vesâyet. den) Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye me’mur edilen kimse. Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse.
 
Nezr : Adak adamak. * Fık: Cenab-ı HAKKa ta’zim için mübah bir fiilin yapılmasını deruhde etmek, öyle bir işin yapılmasını kendi nefsine vacib kılmaktır.
 
Bâhil : Cimri. Avâre, başıboş, serseri.