7. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
İslâm kelimesi “LÂ İLÂHE İLLALLAH” dır, ona devam et!
Bu, zikirlerin efdâlidir.
Hadis-i şerifte:
“Ben ve benden evvel geçen bütün Peygamberlerin söylediği en efdâl zikir “LA İ L Â H E l L L A L L A H”dır!” buyrulmuştur.
Bir Hadis-i Kudsî’de:
“Benden gayri yedi gökler ve onlarda bulunanlar ve yine benden gayri yedi kat yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde olsa, “L  İLÂHE İLLALLAH” da diğer kefesinde olsa, Kelime-i islâm ağır gelir..” buyrulmuştur.
Sözün inceliğini düşün!
Düşün de ona göre devam et! . .
Bu zikrin feyzini ancak buna devam eden ve bunu kalbe muhkem yerleştiren anlar. . .
Bu kelimede hem nefyi hem de isbat vardır.
“L  İLÂHE” ile aynını nefyi ederken “ILLALLAH” ile de varlığını isbat ediyor.
Sen de ilmen değil hükmen aynını nefyi eder HAKK’ın varlığını hem ilmen hem de hükmen ısbat edersen, Tevhid’in zevkine erersin. . .
”LÂ İLÂHE İLLALLAH” lâf-ı mübârekinin nefyi ve ısbat ile birlikte bulunması ve böyle olmasında büyük bir hikmet ve büyük bir sırrın HAKK tarafından ilânı vardır.
Ona da devam et ve ehlini bulursan ondan tâlim eyle! . .