7. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği Salâvât

Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât:

TÜRKÇESİ: Allahümmec’al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyyidil mürselîn    Ve imâmmil müttakîn    Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin abdike ve Resûlike   Ve imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti    Allâhümmeb’ashul makamel Mahmuddenillezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Resûllerin Efendisine, muttakilerin (takvâ ehli) İmâmına, peygamberlerin sonuncusuna, Efendimiz, Kulun, Resûlün Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, hayırların İmâmına, hayırların Önderine (liderine, başkomutanına), Rahmet Peygamberine, salâvât kıl (getir), bereketini ve rahmetini ihsân eyle! (merhamet et!) ALLAH’ım! Yâ Rabbe’l-âlemîn! Onu geçmiş ve gelecek nesillerin gıpta edeceği Makam-ı Mahmud’a gönder!”