69. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Secdeyi çok yap!
Yemini çok etme!
Hüküm sahibi bir memur olmaya heves etme!
Eğer olmuşsan; öfkeli hâlinde, içinde bir sıkıntı varken, aç karnına, acele bir işin varken hüküm verme!
Kimseye benim Mevlâm deme!
Mevlâ ALLAH’ındır.
Dinînde, imanından istifade edeceğin kimselerle sohbet et!
“ALLAH aşkına!” diyerek kimseden bir şey isteme!
Hatta, ALLAH’dan ALLAH aşkına diyerek yalnız Cennet ve Cemal’den başka şey isteme!
Sakın ALLAH aşkına diyerek dünya isteme!
Başka birisi bir kadına talib olmuşsa, sen de o kadına talib olma, amma ona verilmemişse, o zaman istersin.
Başkası bir mala pazarlık ederken, sen de aynı mala talib olma! Kabirler üzerine oturma!
Kabre karşı namaz kılma!
Bir insanın yüzüne karşı namaza durma!
Başına gelen musibetten dolayı ölümü isteme!
Belki şöyle dua et:
“Yâ Rabb, eğer yaşamak hakkımda hayırlı ise, yaşat, ölüm hayırlı ise, imân ile göçür!” de!
Mamafih istemekle ölüm gelmez, sözler ölüm getirmez.
O, değişmeyen bir karara bağlıdır.
Su içerken otıır da iç!
Her sabah:
“Yâ Rabb! Bana söven ve ezâ eden, beni gıybet eden ve kızdırmak için günaha girmiş kullarını ben affettim.
Sen şâhid ol onlara hep hakkımı helâl ettim.
Dünya ve Ahirette kimsede hakkım yoktur.” de!
 
 
 
Mevlâ : Sahib. Rabb. * Efendi. Köleyi âzad eden. * Şanlı. Şerefli. Mâlik. * Mün’im-i Mutlak olan Cenab-ı Hak (C.C.). * Terbiye eden, mürebbi. * Yardımcı, muavenet eden. * Dost ve komşu. * Azâd olan.