66. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

ALLAH için Gayur ol!
Kıskanç, hayvani ve tabiî gayretlerden sakın!
Meselâ karına, kızına, anana, kardeşine, başkasının kötü nazarını nasıl girve görüyorsan, bütün insanlara da aynı hâli nefsinde duymalısın.
Buna gayret-i Diniyye denir.
Amma, kendine yapılan fenalıktan duyduğun eleme başkalarına yapıldığı zaman duymuyorsan bu, gayret-i imani’ye değil yalancı gayrettir.
Resûlü’llah’ın dünyada eli, yabancı bir kadına dokunmadı. Kadınlardan bi’atı sözle alırlardı.
Musibet anında :
“İNNÂ LİLLÂHİ VE İNNÂ İLEYHİ RACİUN” de.
Bir cenazen olursa, cemaatin yüz kişi veya kırk kişi kadar olmasına çalış.
O cemaat, o meyyit hakkında şâhidtirler.
Bir kişiye yüz kişi şâhidlik ederse, o şahadet red olunmaz.
 
 
 
Gayur : Hamiyetli. Çok çalışkan. Dayanıklı. Çok gayretli. * Kıskanç. (“Gayyur” diye yazılması yanlıştır.)
 
Girve : (Girve) f. Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. * İçinden çıkılması müşkül olan durum.
 
Meyyit : Mevt. den) Ölü. Cansız. Ölmüş.