65. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Fatiha-i şerifeyi okurken Besmeleyi vasl et sonuna kadar bir nefeste oku!
Ebu Bekre İmamı Ali’den gelen bir Hadis-i şerif te :
“Besmeleyi Fatihaya vaslederek okuyanı ALLAH affeder. Hasenatını kabul eder.
Dilini Cehennem yakmaz.
Kabir azabından, azabı nardan fezağ ekberden emin olur. Herkesten evvel ALLAH’a kavuşur” diye rivâyetler vardır.
 
 
 
Vasl : Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme.
 
Feza’ :  Korku. Havf. * Sığınma, dehalet. * Uykuda şiddetli korku ile uyanmak.