61. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
ALLAH’ın azabından kendini kurtarmak istersen, müslümanların büyüklerine, baban gibi hürmet et!
Orta yaşlılarına ikram et! Küçüklerine şefkat göster!
Mü’min kardeşlerine kalbinde adavet bulunan, Cennet kokusu duymaz.
Halkın ezâsına tahammül et!
Kimseye ezâ etme!
Kulak ol, dil olma!
Yâni sözleri dinle, çok söyleme!
ALLAH’ın emirlerine tazim, mahlukatına şefkat, en mühim vazifedir.
Kurtuluş ve saadet, bu iki şeyi yapmakladır.
 
 
 
Adavet  : Husumet, düşmanlık. Kin. buğz. Garaz.