60. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Tabiyetinde bulunduğun Devletin büyüklerine dil uzatma!

Husumet adamlarının başta bulunmasıyla elde edilen menfaatler çok büyüktur.
Beşeriyet hâli hataları olursa, vebali onlara aitdir.
Sen itaatini bozma!
Hükümet memurlarının Devlet namına yaptıkları işlere itiraz etnıe! Emirlerine inkıyad et!
Düzeni bozma!
Zemmedersen sıfatı zemmet, mevsufa tecuvüz etme!
Methedersen, hem sıfatı hemde mevsufu methet!
 
 
 
Husumet : Düşmanlık. Hasımlık. Kincilik. Zıddiyet. Çekişmek. Dâvacı olmak.
 
Vebal : Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes’uliyeti.
 
Zemm : Birisinin ayıplarını söylemek, çekiştirmek. Kötülemek, yermek. Ayıplamak.
 
Mevsuf : Vasıflanan. Bir sıfatla tavsif edilen. * Kendisinde bir sıfat mevcud olan, kendisine bir sıfat isnad edilmiş olan.