6. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Daima hayra ve hayırlı işlere niyetli ol!
O hayrı işlemeğe muvaffak olamazsan dahi mükâfatını görürsün.
Yine hatırına gelen bütün şerleri de terk etmeğe azimli ol!
Yine hatırına gelen fenalıkları da terk etmeğe azmet!
Kader galebe eder de o şerri işlersen zararını görmezsin.
Hatıra gelen şerleri terk etmeğe azimli olan, her fena hatıradan dolayı sevab kazanır. . .
Sevab: ALLAH’ın ve Peygamberin yapılmasını istediği ve yapılmamasından hoşnut oldukları şeylere denir.
Bir Hadis-i Kudsî’de:
“Kulum bir sevab, bir iyilik işlemeyi düşünürse, hemen bir sevab yazarım. Eğer onu işlerse en az on misli sevab yazarım. Bir fenalık düşünürse, onu işlemezse affederim, işlerse bir misli günah yazarım.” buyrulur.
Günahlarda adalet var.
Sevablarda fazlalık var.
İyi iş, güzel âmel yapanlara daha güzel bir de ziyadesi var.
Burada ALLAH: “Yazarım!” Buyuruyor.
HAKK’ın kudretiyle yazıldığı için “yazarım” buyuruyor. Tahdid etmiyor.
 
 
 
Azm : (Azim) Kasd, niyet. Sağlam ve kat’i karar. Sebât.
 
Galebe :  Üstün gelmek. Yenmek. Bozmak. Çokluk. * Bastırmak. * Yeğin olmak.