6. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu Bekir (r.a.)’nun rivâyet ettiği Rasûlullah (s.a.v.)’in buyurduğu Salâvât

Ebu Bekir (radiyallahu anhu)’nun rivâyet ettiği Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in buyurduğu salâvât:

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi’l- evvelin    Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin fi’l-âhirîn    Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi’n- nebiyyîn    Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi’l-mürselîn    Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin fi’l-meleil alâ ilâ yevmiddîn   Vefi küllü vaktin ve hîn.

MÂNÂSI: ALLAH’ım! Geçmiş nesiller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Sonraki nesiller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Peygamberler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Resûller içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât et! Rahmetini ihsân eyle! Hesab ve karar gününe kadar yüce toplanma yerinde (mele’i-a’lâ içinde), her vakit ve her zamanda Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât-ü-selâm eyle!