58. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Sakın kimse ile alay etme, eğlenme!
Hele Derviş meşrebli salih, mütevazı insanlarla alay etmek Din ile alay etmek gibidir.
Öylelerini küçük görüp onlara gülme!
Bâzı ilmine mağrur insanlar varki, muttaki kimselerle istihza ederler.
Yarın kıyamette onlarla da istihza edilecektir.
Şöyle ki:
Cennetin kapıları açılıp Cennet nimetleri gösterilecek, haydi girin denecek tam girecekleri zaman kapılar yüzlerine kapanacak ve onlara; Siz Dünyada iken ALLAH dostları ile eğlenirdiniz işte cezânız bu, haydi cehenneme denecek…
 
 
 
 
Meşreb : Huy. Yaradılış. Adet. Ahlâk. * Gidiş. * İçmek. İçilecek yer. * Fehmetmek. * Mânevi haz ve feyz alınan yer ve yol.
 
İstihza : Alay etmek, birisi ile eğlenmek. * Birisini gülünç duruma düşürmek, maskara etmek.