57. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Namaz kılan bir nıüslümam günahlarından dolayı tekdir etme! Hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur:
“Bir insan mü’min kardeşine kâfir derse, o kelime geldiği yere gider. Eğer dediği gibi ise, orada kalır, dediği gibi değilse söyleyene gelir.”
Mü’min kardeşine kötü söz de söyleme!
ALLAH, o sözden onu korur da söylediğin şeyi senin başına verir. Mü’min kardeşinin yüzüne karşı veya arkasından yalan, sahih, hile. hudda her ne ki yaptı isen karşılığı sana gelir.
Cezâsını sen çekersin.
 
 
 
Tekdir : Azarlamak. * Kederlenme. * Bulanık etme. * Mektebde talebeye verilen ve siciline geçirilen bir ceza. Ta’zir.