55. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Sözlerin en güzellerini ihtiva eden ALLAH’ın kitabını, içindeki hükümleri ve ALLAH kitabı olduğunu düşünerek oku! ALLAH-u Zül Celâl, sana da anlamak feyzini ihsan eder.
Kur’ânı başkalarına da öğret, Naib-i Rahman olurusun.
Ruh-ul Emin, O Kur’ânı Hazreti Muhammed Sallâllahü Aleyhi vesellem’iıı kalbine indirdi.
Kur’ân okuyan temiz kalbli insanların kalbine, her okuyuşta yeni iner gibi feyz getirir.  
“Hayırlınız, Kur’ân öğrenip öğretendir.”
Aman bâhil olma!
ALLAH’ın emirlerinden, nefsine zor gelenleri yap!
Korkak olma!
ALLAH sana kendine sığınmayı emretti.
Sen de, her hâlinde ALLAH’a sığın!
Muin’in ALLAH olunca hiç korkma!
Kul, Fatiha’i şerifeyi okurken:
“Sana kulluk eder, yardımı ancak senden beklerim!” deyince: ALLAH:
“Bu âyetim benimle kulumun arasındadır. Kulunum istediği verilecektir!” buyurur.
“Bizi doğru yola ilet!” duasını edince :
“Bunlar hep kuluma aitdir. Kuluma istediği verilecektir” buyurur.

Yalnız, bunlarda dikkat edilmesi icabeden şey, bu ve emsali âyetleri okurken, hikâye tarikiyle okumamalı.
Bir çok hafızlar ve âlimler, bu âyetleri, ALLAH’ın kelâmını hikâye kasdi ile okudukları için hiç bir fayda göremezler.
Çünkü Cenab-ı HAKK:
“Kulum istediği zaman” diye buyurur.
İstemeğe, hikâye istemek demek olmadığından icâbet olunmaz.
Bir kısım insanlar Kur’ân okur ve dinlerlerken boğazlarından aşağı gitmez.
Ağızlarında kalır, buyurulması, okurken kalbleri hazır olmayanlara aittir.
ALLAH rızası için her fedâkârlığa katlanan sadık mü’mindir.
Dinde ve başka şeylerde kavi olanlar nefislerinde de kavi’dirler. İmanlarında kavi değildirler.
Mû’min, Hassaten ALLAH haklarında kavi olandır.
ALLAH’ın bir ismi de Mü’ınin’dir.
Senin adın da mü’min’dir.
Mü’minler bir birine bağlıdırlar.
Mü’min mahluk, müemmen Hâlik’a bağlanır ve ona dayanırsa onu hiç bir kuvvet yıkamaz.
 
 
 
Naib: Vekil. (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen. * Şeriat hâkimi olan kadı vekili. * Nöbet bekleyen.
 
Ruh-ül Emin : Cebrail Aleyhisselâm’ın iki ayrı ismi. Emin ve mukaddes ruh. * Allah’ın ism-i azamı. * İncil. * Kur’an.
 
Muin : Yardımcı. Muâvin. İane eden.
 
Emsal : (Misâl. C.) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar. * Mat: Kat sayı. * (Mesel. C.) Kıssalar, hikâyeler, romanlar, masallar, destanlar.
 
Hâlik : Halkeden. Yaratan.