53. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Hayırlı bir iş yapmışsan, ona devam et!
İsterse az olsun.
Sen ibadeti bırakmadıkça ALLAH feyzini kesmez.
Bir müddet ibadet ettikten sonra bırakıverınek, ALLAH ile arandaki rabıtayı kesmek gibidir.

Şöyle ol:
İşlemekte bulunduğun hayırlı amellerini ölünceye kadar bırakmamaya azimli ol!
Terk ettiğin kabahatleri de bir daha yapmamaya azimli ol!
Her nefes ALLAH ile olursun.
Ayat-ı İlâhiye’de Hakdan ayrılma!
Şeriate uymayan te’villere sapma.
Sadakaların en efdaline devam et!
Verdiğinde gözün kalmasın!
Kendisinin muhtaç olduğu şeyleri, tercihan başkalarına verenleri ALLAH-ü Zül Celâl medh buyuruyor.
Seve seve vermişler, ALLAH bize yeter demişler.
Verdiklerini unutmuşlar.
Eğer böyle yapamazsan, evvelâ kendini doyur ve kandır da sonra artarsa başkalarına da verirsin.
Resûlullah:
“Sadakanın en efdali “An zahri ganiyli” verilendir buyurdu. Verdikten sonra ALLAH ile istiğna edip verdiğinde gözün kalmaması demektir.
(ALLAH ile istiğna: başkasına yüz suyu dökmemek)
Korktuğun ve umduğun kimselerin yanında da Hak söyle.
Kurban bayramı günü çok iyilik yap!
ALLAH katındd en büyük gündür.
Arefe ve Aşure günlerinden de efdaldir.
Her hak sahibine hakkını ver!
Hatta her hakka da hakkını ver!
Kimsede hakkın bulunduğunu görme!
İnsaf et!
Başkalarından insaf beldeme!
Senden birisi özür dilerse, derhal kabul et!
Kendini, başkasından özür dileyecek bir hâle düşürme!
 
 
 
Rabıta : Rabteden, bağlayan, bitiştiren. * Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip. * Nefsini dünyadan men’ edip âhirete, ALLAH’a (C.C.) bağlanmak. * Tertip, sıra, düzen, usûl.
 
İstiğna : Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek.
İnsaf : muhabbet, sevmek, adalet.