52. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Bir cemaate imam olup namaz kıldırınca dua ederken, yalnız şahsına dua etme!
Belki bütün cemaate dua et!
Eğer yalnız şahsına dua edersen, hainlik etmiş olursun.
Bir de, HAKK’ın rahmetini kullarından kıskandığın ve nefsini başkalarına tercih ettiğinden dolayı en kötü ahlâk sahibi olduğunu isbat edersin.
Çünkü ALLAH, mü’min kullarını medhederken onlar, başkalarını, nefislerine tercih ederler buyurur.
Abdestin daraldığı hâlde namaz kılma!
Huzuru kalb, namazın ruhudur.
Yemek hazır, namaz da hazırlanmışsa, evvelâ yemeğini ye!
Sonra namaz kıl!
Ana ve babanın dualarım almaya gayret et!
Misafirin duası da makbuldür.
Aman mazlumun bed duasından sakın!
Mazlumun duasıyla ALLAH arasında hicab yoktur.
Vücudundaki zaid kılları tırnakları kes!
Her işinde adaletli ol! ALLAH’a ve ALLAH’ın kitabına sarıl!
ALLAH’ın razı olacağı şeylere devam et!
ALLAH’ın büyüklüğünü düşün!
Haşyetullah’dan ağla!
(Haşyetullah: ALLAH’ın büyüklüğünü ve sonsuz kuvvet ve kudretini düşünerek titremek demete tir.)