50. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Duaları, ezân okunûrken, muharebe esnasında, namaza başlanacağı zamanlarda yap!
Duadan garaz kabülüdür.
İcabetin sebebleri çoktur.
Zamanın, mekânın, o andaki hâlin, ağızdan çıkan dua kelimelerinin icabette büyük tesirleri vardır.
Bu dörtten birine rastlayan dualar kabul olur.
En kuvvetlisi ağızdan çıkan dua kelimeleri sonra hâldir.
ALLAH’ın haklarına ve Halkın haklarına riâyet et!
Bil ki insan fakir ve muhtaç bir mahluktur.
İstemeğe de mecburdur.
Dileklerini yalnız ALLAH’tan iste!
Bir kimse senden yapabileceğin bir şey’i isterse, kimseye duyurmadan onu ver!
Muhtaçlara daima yardımda bulun!
Böyle yaparsan Nâib-i Rahman olursun.
Meselâ evlenecek bir kimseye yardım edersen, onun salih çocukları senin için devamlı sadakalar sırasına geçerler.
Verdiğin sadaka ve yaptığın iyilikleri başa kakma çünkü nimetin hakiki sahibi sen değilsin.
Verdiğin sadakayı ALLAH’a veriyorsun.
Gaflet etme!
Karşılığı fazlasıyla sana gelecektir.
Buna inan!
Gafiller içerisinde gizlice ALLAH’ı zikret!
Bu ALLAH ile halvet olmak demektir.
Fazla suyun olunca başkasından esirgeme!
Senin imanlık veya her hangi bir memuriyetini istemeyenlerin önüne geçme!
Hakikaten sen o makamın ehli isen sırf şahsi garazlarından dolayı seni istemiyorlarsa onlar mes’uldürler.
Bir işçi çalıştırınca hemen ücretini ver!
Başkaları üzerinde kendin için bir meziyet görme fazilet, şeref, izzet ALLAH’ındır.
Dilediğine verir.
 
 
 
İcabet : Kabul olmak. Kabul etmek. * Râzı olma, rızâ gösterme, muvafakat etme.
 
Nâib : (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen. * Şeriat hâkimi olan kadı vekili. * Nöbet bekleyen.
 
Hâlvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.