5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Rasûlullah (s.a.v.) : “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.”

Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî “Amelü’l-leyli ve’l-leyl” isimli eserinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in : “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.” buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fi’l-ervâhi     Ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi    Ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fi’l-kubûri.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Ruhlar içinde (arasında) Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ruhuna salât-ü-selâm eyle! Cesedler (cisimler) içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cesedine salât-ü-selâm eyle! Kabirler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kabrine salât-ü-selâm eyle!”