44. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Yemekte, içmekte haram şeylerden korunmak nasıl lazımsa, sözlerde de öylece lâzımdır.
Nasıl bileceğim dersen; şöyle, içine sıkıntı veren, başkasının görmesini, duymasını istemediğin şeyler hep günahtır.
Bir de, kalbine şek, şüphe veren şeyleri bırak.
Kalbinin razı olduğu, hak dediği şeyleri işle.
Bu hususta fetvayı kalbine sor.
O, sana helâl mi yoksa haram mı söyler.
Eğer, sorduğun mes’elede kalbin biraz duraklarsa, ondan vazgeç. Peygamberler yoluna git!
Ve iktisade riâyet et!
Peygamberlerin âdetleri bu idi.
Dünya işlerinde pek acele etme!
Âhiret işlerini vaktinden te’hir etme!
Çoluğun çocuğun için çalış!
ALLAH yolunda çalışmış sayılırsın.
Hele, selâvat-ı şerife çok devam et!..
 
 
 
Fetva : Bir hâdise, bir muâmele hakkındaki hükm-ü şer’îyi ehli olanın haber vermesi ve o hükme dair verilen mâlumat, bilgi.
İktisad : Tutum, biriktirme. Her hususta itidal üzere bulunmak. Lüzumundan fazla veya noksan sarfiyattan kaçınmak.
 
Te’hir : Geciktirme. Sonraya bırakma.