44. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I FETHİYYE

Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve selem)’ in kâinâtı şereflendirdiği güneş gibi doğduğu gecemizde 41 kerre ikram olsun!
 
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMi’L-MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEME’N-NEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-MÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİ’L- ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L- AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMİ’L- HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ’L-HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİ’L-MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂKİYİ’L-HAVZİ’L-MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VE’L-AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE’S-SİRÂCİ’L-MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYİ’T-TEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ’S-SALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
 
 
MÂNÂSI :
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Elçisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Sevgilisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Dostu!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın en tertemizi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın her an kendisine teveccüh edeni!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın yaratıklarının Hayr Kapısı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın seçtiği!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın süslediği-ziynetlendirdiği!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın gönderdiği Resûlü!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin seyyidi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey takvâ ehlinin İmamı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin sonuncusu!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âlemlerin Rabbı’nın elçisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey evvelin seyyidi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âhirin seyyidi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin baş çekeni!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey ümmetin şefâatçısı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey büyük himmet sahibi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Livâi’l-Hamd Sancağını taşıyan!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Makâmi’l- Mahmûd Sahibi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Havzi’l-Mevrûd Sâkisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Âdemoğlunun seyyidi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bize müjdeli haberler getiren!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Rahmet Peygamberi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Tevbe Peygamberi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ı görerek namaz kılan!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey her bir şeyin başı olduğu gibi âkibeti de olan Efendimiz!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey iki âlemde insanları izinde toplayan Efendimiz!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Hakkın ve hayrın seçilmiş hürü!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bâtılın ve şerrin mahvedicisi-yok edicisi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Ahad (cc) nun ilk hamd eden Ahmedi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Şeriâtın, Tarikatın, Mârifetin Hakikat Hayatı ve Nur-u Mim’i Muhammed!
 
ALLAH Teâlâ’ nın, meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanların ve bütün yarattıklarının selâmları sana, azîz ailene, ehl-i beytine, annelerimize ve sahabelerine olsun!
 
ALLAH Teâlâ’ nın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun!
 
Âmin Yâ Muîn Celle Celâlihu!..
 
Teveccüh : Bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Çevrilme. * Mânen üzerine düşme. * Ait olmak. * Hoşlanmak. * Sevgi, alâka.
Takvâ : Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.
Himmet : Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk’a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret. * Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. * Tabiî şevk ve meyil ve heves. * Lütuf, yardım.
Livâi’l-Hamd : Hz. Peygamber’in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.
Makâmi’l- Mahmûd : (Şefaat-ı Uzmâ) En yüksek şefaat makamı. Peygamberimizin (A.S.M.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen makam.
Havzi’l-Mevrûd : Vuslat, kavuşma ve sıla havuzu.
Âkibet : Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
Mahv : Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma. * Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.
Muîn : Yardımcı. Muâvin. İane eden.