43. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
EVVABİN Namazına da devam et!
Bu namaz halkın meşgul bulunduğu sabahla öğleye, öğle ile ikindiye, akşamla yatsı arasında kılınır.
Gece uyuduktan sonra kalkıp, şafaktan evvel kılman DUHA namazı sekiz rek’attir.
Akşamla yatsı arası Evvâbin namazı, altı rekattir.
Teheccüd namazı sekiz rek’atten oniki rekate kadar kılınır.
Bu namazlar hep sünnettir. Kılanlar feyzine ererler.
 
 
 
Evvâb : (Evb. den) Rücu’ eden. Geri dönen. * Günahlardan tevbe edip hakkı kabul eden.
 
Evvabin : Lugat inanası muteber’dir. ALLAH’a dönenler demektir