43. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I TESLİMAT

SALÂVÂT-I TESLİMAT
 
Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve selem)’ in kâinâtı şereflendirdiği güneş gibi doğduğu gecemizde 7 kerre ikram olsun!

Essalâmü aleyke yâ imâmi’l-haremeyn!
Essalâmü aleyke yâ imâmi’l- hâfikeyn!
Essalâmü aleyke yâ Resûli’s-sakaleyn!
Essalâmü aleyke yâ men fi’l-kevneyn ve şefîi men fi’d-dêrayn!
Essalâmü aleyke yâ sâhibi’l- kıbleteyn!
Essalâmü aleyke yâ nûri’l-meşrikayn ve ziyâi’l-mağribeyn!
Essalâmü aleyke yâ ceddi’s-sibtayni el Hasani vel Hüseyni!
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike ve ahfâdike
ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike
ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi ve’n-nâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
Ve’l-hamdüllahi rabbi’l- âlemîn!
 
 
MÂNÂSI :
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey müşrik ve kâfirlere yasak iki mukaddes Harem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin İmamı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey iki ufkun-doğu ve batının İmamı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey insanların ve cinlerin Resûlü!
  
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey iki âlemdekilerin dünya ve âhirette şefâatçısı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey iki kıblenin sahibi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey iki doğunun nûru, iki batının ışığı!
 
ALLAH Teâlâ’ nın selâmı sana olsun!
Ey iki torunun Hasan ve Hüseyin’in ceddi!
 
ALLAH Teâlâ’ nın, meleklerinin ve bütün insanların selâmı  kıyamete kadar Sana, ehl-i beyt’ine, yolunu yürütenlere, çocuklarına, torunlarına, eşlerin annelerimize, cemâatına, halifelerine, önde giden hâlislerine, sahabelerine, fırka-yı nâciye yolunda gidenlere, onları tâkib edenlere ve seninle ilgili her şeye olsun!
 
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ ya mahsustur ve O’na olsun!