42. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Cemaatle namaza devam et!
Camilerin hikmet-i vücudu, farz namazlarını içinde kılmak içindir. Ezân ve kamet’de bunun için emrolunmuştur.
Yalnız kılmakla Cemaatle kılmak arasında yirmi yedi derece fark vardır.
Yalnız kılmada “Es Settar” ismi tecellî eder.
Cemaatle kılmada “El Adl” esmâsı tecellî eder.
 
 
 
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * ALLAH’ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. HAKK nûrunun te’siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.