41. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
İki namaz arasındaki hâline riâyet et!
Bir namazı kıldıktan sonra ikinci namaza kadar, arada hiç lakırdı etmeyen kimsenin, kitabı Arş’ın altında, hususi yerlere konur.
İzah:
İki namaz arasındaki boş vakitlerinde günah olan işler ve sözlerden ictinab eder.
Amel defterine sevablar yazdıran işler ve sözlerle iştigal eder.
Ve bu hâl ile ikinci namazını da kılarsa, bu iki namaz arasındaki amellerini bildiren dosyası, yücelerin yücesi makamlara gider.
Ve oralarda teşhir edilir.
İki namaz arası olmayan zaman yoktur.
Böyle olunca, boş vakitlerine dikkat et!
O vakitlerde de sana fayda verecek hayırlı işlerle meşgul ol!
Duaya nasihat olunuyorsun.
Vakitler çok kıymetlidir.
Geçenlerin telâfisine imkân yoktur.
Elde olanların kıymetini bil!
Mâlâyani ile geçirme!
Müslümanlığın güzelliklerinden biri de faydasız şeyleri terk etmektir.
 
 
 
İctinab : Çekinmek. Sakınmak. Uzak olmak.
 
İştigal : meşgul olma.
 
Teşhir : Göz önüne serme, gösterme. Sergi serip âleme ilân etme. * Meşhur ve nâmdâr kılmak. * Kılıç sıyırma.