4. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağı önemli bir Salâvât

Bu salâvât-ı şerîfeyi uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağına dair hadis-i şerîfe vardır ve önemli bir salâvât olup 3 defa okunması tavsiye edilmiştir.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin Ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve İsâ Ve mâ beynehum minennebîyyîne ve’l-mürselin  Salâvâtullahi ve Selâmuhu Tealâ aleyhim ecmaîn.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât-ü selâm et! Ve Âdem (aleyhisselâm)’a ve Nûh (aleyhisselâm)’a ve İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Musa (aleyhisselâm)’a ve İsa (aleyhisselâm)’a ve aralarında gelen tüm nebîlere ve mürsellere de! ALLAH Tealâ’nın salât ve selâmı cümlesinin üzerine olsun!”