38. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Züppelik etme!
Bu kelime Arabca’da “El bezaze” kelimesinin zıddıdır.
Bezaze, babayani, olduğun gibi, yaşadığın memleketin göreneğine uygun bir şekilde yaşamak demektir ki imandandır.
 
 
 
Züppe : Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop.