36. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Ensar’a mensub bir kadın veya erkek görürsen; düşmanın da olsa ona muhabbet et!
İman alâmeti, Ensar-ı sevmektir.
Ensar-ı kiram kalmadı deme!
Ensar demek, ALLAH’ın dinine yardım edenler demektir.
Hangi zamanda olursa olsun ALLAH’ın Dinine lisanı ile, işleriyle, kalemiyle yardım edenler Ensar’dır.
Onlara muhabbet imandır.
“Ey iman edenler ALLAH’ın yardımcıları olun”
Bir kişinin dahi olsa hidâyetine sebep olanın hayrı, güneşin doğduğu yerlerin hepsinden hayırlıdır.
 
 
 
Ensar : (Nâsır. C.) Yardımcılar. Müdâfiler. * Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (A.S.M.) Mekke’den Medine’ye hicretinde Onun mücadelesine iştirak edip ona yardımcı, müdâfi, muhafız vaziyetini alan ve Cenâb-ı HAKK’tan ve Hz. Peygamber’den (A.S.M.) yardım ve nusret dileyen Sahabe-i Kiram hazeratı. Bu Zevat-ı Kirâm Medine’deki “Evs ve Hazreç” kabilesindendirler. (R.Anhüm) Ensârullah da denir. (Bak: Ashab)
 
Kiram : Benzetmeli, kinâyeli. * (Kerim. C.) Kerimler, şerefliler. * Eli açık cömert kimseler.
 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّه….
Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi …..: Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun…..” (Saff 61/14)