35. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Kibirden, bir kibre delâlet eden şeylerden çekin!
Elbisen de yürüşünde kibir alametleri bulunmasın!
Kimseden bir şey isteme!
İyice muzdar kalırsan (ki ALLAH seni o hâle bırakmaz) bilfarz o hâle düşmüş isen, tese’ül ihtiyaç kadar caizdir.
İhtiyaçtan fazla tese’ül cerahattir.
Mahşere her yeri yaralı, çıbanlı olarak gelir.
 
 
 
Kibir : (Kibr) Kendisini büyük gösteriş. Büyüklük. Kendisini, başkalarından üstün olmadığı hâlde üstün görme ve tutma hastalığı.
 
Muzdar :Muztar. Zorlanmış. Cebr olunmuş. Mecbur kalış. Çaresiz kalıp başı sıkılan.
 
Caiz : Mümkün, olur, olabilir. * Fık: Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit.
 
Tese’ül : (Sual. den) Dilenme, dilencilik etme.
 
Cerahat : Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.
 
Çıban :  Vücudda çıkan yara.