33. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂT-I NÂRİYE – SALÂT-I KÂMİLE

Salât-ı Nâriye- Salât-ı Kâmile: Sabah-akşam 11 defa okunmasında büyük faydalar olup hak ve hayr olan istekler için 4444 defa okunmasını İmam Kurtubî ve Haceri’l-Askalanî tavsiye etmişlerdir.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallu bihil ukadü     Ve tenfericu bihil kurabü     Ve tukzâ bihil havâicü     Ve tünâlü bihirregâibü     Ve husnü’l-hevâtimi     Ve yüsteskal gamamu bivechihil Kerîm     Ve alâ âlihi ve sahbihi fi kulli lemhâtin ve nefesin biadedi küllü ma’lûmin leke.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Her göz açıp kapamada ve her nefeste, Sana ma’lûm nesneler adedince mükemmel bir salât ve tam bir (teslimiyet) selâmı Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in, ailesinin ve ashabının üzerine eyle (indir) ki onunla düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır (çıkış yolu bulunur), ihtiyaçlar giderilir, rağbet edilen dileklere nâil olunur (isteklere ulaşılır), ve hüsn-ü hatime (güzel son, şehâdetle ölüm) elde edilir ve mübârek yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur istenilir..”.