31. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Kış günlerinde soğuk su ile abdest alınca, dikkat et!
Kuru bir yer kalmasın.
Abdest azalarını tamam yıkamak demektir.
Günahları mahveden, dereceleri yükselten, bir temizliktir.
Yaz günlerinde de hararetin elemini gidermeğe niyet et!
Vücuduna zarar veren şeyleri def etmekle de ecir kazanırsın. Serinlemek ve telezzüz için abdest alma!
Ecir kazanamazsın…
 
 
 
Ecir : Ecr : (C.: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey. * Ahirete aid mükâfat, hayır ceza. * Ücret, mukabil, karşılık. Sevab. * Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.
 
Telezzüz : Tat ve zevk almak. Zevklenmek.