31. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (s.a.v.): “ bu Salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur.”

Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “ bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur.” buyurmuştur. İbni Kesir bu isnadın doğru olduğunu söylemiştir.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve enzilhil mak’adel mukarrabbi indeke yevmel kıyâmeti    Vâhşurnâ fi zümretihi tahte livâihi fi zılli arşikel mecîd     İnneke alâ kulli şey’in kadîr.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât, selâm ve bereket dileklerimizi ilet, salât et ! Onu kıyâmet gününde yâkînlerin makamında konuklandır.Ve bizi, Mecîd (ulu) Arşıyın gölgesinde onun livâ’sı (bayrağı) altında haşrolan zümresi içinde haşret. Şüphesiz ki sen herşeye kadirsin!”