30. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
İnsanın, en büyük düşmanı nefs-i emmaresidir.
Nefsi emmare, daima kendi arzu ve heveslerini yaptırmak ister, insan da nefs ve hevâsına muhalefet etmekle memurdur. Binaenaleyh bilen ve nasihati kabul eden, hayatı boyunca mücahadededir.
Biraz nefsine müsamaha eden helak olur.
Olgun bir irade sahibi oluncaya kadar hevâ-yı hevesine uymamak, büyük harbe devam etmek lâzımdır.
 
 
 
Nefs-i emmare : İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve mücahedesiz tâbi olması hâli.
 
Hevâ : İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.
 
Mücahade : ugraşıda.
 
Müsamaha : (C.: Müsamahât) Hoş görürlük, dikkat etmemek, aldırış etmemek. Kusurlara göz yummak.
 
Helak : Yıkılma, bitme, mahvolma. * Harislik ve pek düşkünlük. * Azab. Korku, havf. * Fakr.