30. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVATÜ’S-SAÂDETİ

Salâtü’s-saâdeti de denilen bu salâvâtı okuma husususnda gönül ehli: “cuma günleri çokça okuyanlar dünya ve âhiret saadetine ulaşır” demişlerdir. Saâdet salâvâtını cuma günleri çokça okuyan dünya ve âhirette saâdete ulaşır.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedîn ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi     Adede mâ fi ilmillahi     Salâten dâimeten bi devâmi mülkillah.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e ailesine, ashabına ve ehli beytine; selâm, salât, teslimiyet ve bereket ulaşım arzumuzu ulaştır. ALLAH’ın ilminde olanların adedince ve ALLAH’ın mülkünün devâmınca bir salâtla…”