28. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Nefsinde ve elinin altında olanlara da Kur’ân’ın hükümlerini, cezâi Kısımlarını tatbik et!
Çünkü, herkes çobandır.
Güttüğünden mes’uldür.
Nefsine sözün geçer.
Nefsin ve azaların üzerinde hakimsin.
Vazifeni yapmalısın.
Hatırına hayır ve şer bir şey gelirse, şeriate müracaat et!
Hükmü şeriatten al!
 
 
Cezâi : işlenene karşılık ezaile ilgili.
 
Mes’ul : Yaptığı iş ve hareketlerden hesap vermeğe mecbur olan. Mes’uliyetli. Bir işin idâresi kendisine âit olan. * Ceza verilmiş olan.