28. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (k.s.)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî

Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (kaddasallahu sırrehu)‘ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî: iç sıkıntıları ve zorlukların aşılmasında şifâdır.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nûriz-Zâtî     Ves sirrissâri fi cemiil âsâri     Vel esmâi vessıfâti     Ve alâ âlihi vesahbihi vesellim     Adede kemâlillahi ve kemâ yelîku bikemâlihi.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Zâtın nûru, Esmâ ve sıfatların bütün eserlerine (mevcûdat) sârî (süren, süregen, sürücü, yayılan) sırrı olan Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, ailesine ve ashabına salât-ü-selâm ve bereketini ihsân eyle! ALLAH’ın kemâli adedince ve O’nun kemâlinin lâzım ve lâyıkınca!”