26. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir Salâvât-ı şerîfe (2)

Güzel bir Salâvât-ı şerîfe.

TÜRKÇESİ: Allâhümme sali ve sellim alâ Seyidine Muhammedin nurikellamii     Ve Mahzari sırrikel hâmii Ellezi tarazte bicemâlihil ekvân     Ve zeyyente bibehceti cellâlihil evân     Ellezi fetahte zuhurel âlemi min nuri hakikatihi     Ve hatemte kemâlehu bi esrâri nubuvvetihi     Fezaherat suverul husni min feydihi fi ahseni takvim     İz levlâhuve mâ zaherat lisuretin aynun minel ademirramim     Ellezi mâ isteğâseke bihi câiun illa şebia velâ zam’ânun illa raviye vela hâlifun illa emine vela lehfânun illa uğise     Ve inni lehfânun musteğisuke estemtiru rahmetekel vâsiate min hazâini cudike     Feeğisni yâ rahmanu     Yâ men iza nazara biayni hilmihi ve afvihi lem yezhar fi cenbi kibriyâi hilmihi     Ve azameti afvihi zenbun     İğfirli ve tüb aleyye ve tecâvez anni yâ kerimu yâ Allah.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, parlayan nûrun olan, cemâliyle varlıkları, kâinatları süslediğin, bütün zamanları celâlindeki neşeyle bezediğin, hakikatinin nuruyla âlemleri görünüre açıp çıkardığın, kemâliyle Kendi nübüvvetinin sırlarını hitâma erdirdiğin ve böylece ahseni takvîm biçiminde onun feyzinden güzelliğin sûretlerini aşikâr edip açığa çıkardığın, Seyyidimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât ve selâm ediver. Şâyet o olmasaydı çürümüş, unufak olmuşların bu yokluğundan hiçbir pınar suret kazanıp zuhur etmezdi; ki bu pınardan aç olanlar doyar, susuz olan kanar, korkan eminliğe kavuşur, ciğerleri susuz olanlara ondan rahmet yağmurları indirilip imdât edilir. İşte ben, bir ciğeri susayan; Senden rahmet yağmurlarını indirip imdât etmeni diliyorum, bana cömertliğinin hazinelerinden geniş rahmet yağmurlarını indiriver, bana imdât ediver!. Ey Rahman, Ey hilim ve affedicilik gözüyle baktığında, hilminin kibriyâsı ve affediciliğinin azameti yanında hiçbir günahın açığa çıkmayacağı, zuhur etmeyeceği yüceler yücesi, bana mağfiret ediver, tövbemi kabul ediver ve benden sadır olan günahlarımı müsamahayla karşılayıver! Ey o en cömert olan, Ey Allah!