25. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Her hangi bir musibete uğrarsan, mahzun olma!
Biz ALLAH’ın kuluyuz ve neticede ALLAH’ımıza döneceğiz de!

Hazreti Ömer derdi ki :
“Hiç bir musibet görmedim.
Mutlaka onda, üç nimet vardır:
Birincisi, o musibet dinime gelmedi.
İkincisi, bu gelenden daha büyük olsaydı hâlim ne olurdu. ALLAH, o büyük felâketten korudu.
Üçüncüsü, günahlarıma kefaret oldu.”
Müminin dünyada bir çok musibetlere mübtelâ olması, temizlenmesi içindir.
Tâ ki, tertemiz âhirete göçe…
 
 
 
Musibet : Umuma ve cemiyetin ekseriyetine gelen belâ.
 
Mahzun : Hüzünlü, kederli, derdli.
 
Kefaret : Kefaret : (Masdar gibi kullanılıyorsa da “keffâr” mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç. * Günahtan arınma.
 
Mübtelâ : Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.