23. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir Salâvât

Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir Salâvâttır. Büyük Muhammedî âşıklardan olup Salâvât meclisleri ile meşhurdur.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin     Aynil inâyeti ve kenzil hidâyeti     Ve zeynil kıyâmeti     Ve tirâzi hulleti     Ve arusil memleketi      Ve şefi’il ümmeti     Ve lisânil hucceti     Ve imâmil hadrati     Ve nebiyyirrahmeti     Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin     Eşşâfiil müşeffei sallallahu aleyhi ve sellem.

MÂNÂSI : Ey Rabbim, inâyet pınarı, hidayet hazinesi, kıyametin ziyneti, esvâbın en güzeli, memleketin damadı, ümmetin şefâatçisi, dili hüccet, varlığın imamı, rahmet nebisi, şefâat eden şefâat ettirilen, Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât ve selâm ediver, onu mübârek kıl!.