22. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin Salavatı

Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin olup sıkıntıların atlatılmasında şifâdır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin    Kad dâkat hilleti edrikni yâ Rasûlullah.

MÂNÂSI : Ey Rabbim, çârem kalmadı, sen Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed(salallahu aleyhi ve sellem)’e salât, selâm ediver, onu mübârek kıl!. Ey Allah Resûlü (salallahu aleyhi ve sellem) sen hâlimi gör, yetiş!