21. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin ibni Ebi’l-Hasani’l- Bekri

Muhammed Şemseddin ibni Ebi’l-Hasani’l- Bekri Hazretlerinin salâvâtıdır. Ebu Bekir (ra) nın torunlarındandır. Faziletli bir salâvâttır. Bir çok ülkede hatmesi yapılmakta olan bu salâvâtın sabah akşam 3 er defa okunması tavsiye edilmiştir.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedinil fâtihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka     Vennâsiril hakki bilhak vel hâdi ilâ sırâtikel müstekim    Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi hakka kadrihi ve mikdârihil azim.

MÂNÂSI : Ey Rabbim, kilitlerin anahtarı, öncekilerin hâtimi, hakkı hakla zafere çıkaran, hakka hakla yardım eden, Senin dosdoğru yoluna hidâyet eden, Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e Sen salât ediver, selâm ediver, mübârek kıl onu!. Ona, ailesine ve ashabına, yüce olan o kadri ve kıymetine göre salât ediver!