20. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir Salâvât

Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır. Büyüklerden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselâmdan ögrenmiştir.

TÜRKÇESİ: Allâhümme inni es’elüke binuri vechillahil azîmillezi mele’e erkâne arşillahil azim    Ve kâmet bihi avâlimullahil azim    En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim    Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim    Bi kaderi azameti zâtillahil azim    Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim    Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim    Ta’zimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim    Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike     Allâhümmec’ma beyni ve beynehu    Kemâ cema’te beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen    Vec’alhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ ALLAH.

MÂNÂSI : Rabbimiz! Senden arşın direklerini dolduran; âlemlere varlık veren, Yüce Allah’ın nûrunun, Efendimiz, yüce mertebelerin sahibi Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, Yüce Allah’ın nebisinin ailesine, Yüce Allah’ın zatının azameti miktarınca, Yüce Allah’ın ilminde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce Allah’ın ebediyetiyle sürecek kâmil bir salâtla salât etmesini, Efendimiz ey Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem), yüce ahlâk sahibi, seni hakkıyla yüceltmesini diliyorum. Ona onun ailesine ve ashabına bunun gibi selâm olsun!. Ey Rabbim ruhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zâhirde, bâtında, uyanıklıkta, uykuda beni ona yakınlaştır!. Ey Rabbim, ey yüce olan, ey Allah’ım, onu, âhiret gelmezden evvel dünyada her cihetle zâtımın ruhu kılıver!